تسهیلات پزشکی در استرالیا

استرالیا،کشوری که خانه دوم ایرانیان نیز نامیده میشود، کشوری است که دارای مهاجران ایرانی بسیار زیادی میباشد .

در بین این تعداد بسیار زیادی که به استرالیا مهاجرت کرده اند، هستند افرادی که تحصیل کرده بوده و از تجارب بسیار بالایی برخوردار هستند و دولت استرالیا از این افراد استقبال زیادی به عمل آورده و تمامی تسهیلات و شرایط یک شهروند مناسب و استرالیا یی را برایشان در نظر گرفته است، مانند تسهیلات پزشکی در استرالیا ، و ……….

اما برای بیشتر افرادی که به استرالیا مهاجرت کرده اند، تمامی تسهیلات رفاهی و اجتماعی در نظر گرفته شده است مانند تسهیلات پزشکی در استرالیا، تسهیلات درمانی در استرالیا و ……….

این بدان معنا نیست که تمامی مراکز و اماکن با تسهیلات خدمات ارائه میدهند، بلکه برای برخی از مراکز مانند تسهیلات ورزشی، شما می بایست نسبت به پرداخت هزینه جهت اخذ خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایید .

تسهیلات پزشکی در استرالیا دارای شرایط بسیار مناسبی بوده و در درجه و کیفیت بالایی ارائه می شود .

البته مردم و مهاجران کشور استرالیا برای برخورداری از طرح تسهیلات پزشکی، میبایست 1/5 از درآمد خود را به صورت مالیات پرداخت کنند.