ویزای متخصصین

ویزای متخصصین

افرادی که دارای تخصص در رشته­ های تعیین شده توسط دولت استرالیا می باشند میتوانند از طریق ویزای مخصوص متخصصین، ویزای دائم یا موقّت استرالیا دریافت کنند. این امر میتواند با یا بدون اسپانسر در استرالیا ( ایالتی یا خانوادگی) انجام شود. این موارد شامل ویزاهای 189، 190، 489 و 887 میباشد. برای درخواست تمامی ویزاهای ذکر شده نیاز به ارسال EOI( Expression of Interest) توسط فرد متقاضی و دریافت دعوتنامه برای درخواست ویزای استرالیا میباشد. همچنین، رشته تخصص متقاضی ویزا باید در در لیست SOL که توسط دولت استرالیا ارائه میشود موجود باشد. شایان ذکر است که برای ویزاهایی که از امتیاز داشتن اسپانسر ایالتی برخوردارند میتوان از رشته های موجود در جدول CSOL نیز استفاده نمود که این مساله، علتی برای تمایل بسیاری از متقاضیان ویزا برای گرفتن اسپانسر ایالتی است.

ویزای  189 در مهاجرت به استرالیا : این ویزای استرالیا از نوع دائم میباشد و شایعترین ویزای درخواستی برای افراد متخصص است. برای این ویزا احتیاجی به اسپانسر ایالتی یا خانوادگی نیست و فرد متقاضی میتواند پس از اخذ امتیاز لازم و دریافت دعوتنامه، به طور مستقیم برای این ویزا درخواست کند.

ویزای 190: این ویزا از نوع دائم است و برای آن، احتیاج به دعوتنامه و اسپانسر ایالتی میباشد. مزیت اصلی این ویزای استرالیا، امکان استفاده از لیست CSOL برای متقاضیان ویزا است که امکان استفاده از مشاغل بیشتری را برای درخواست ویزا فراهم مینماید.

ویزای 489: این ویزا از نوع موقّت میباشد و برای درخواست آن، احتیاج به دعوتنامه و اسپانسر ایالتی یا خانوادگی میباشد. شایان ذکر است که محل زندگی خانواده اسپانسر کننده نیز برای درخواست این ویزای استرالیا حائز اهمیت میباشد که باید جزء مناطق برگزیده ( Designated Areas ) باشد. برای دریافت ویزای دائم، صاحبان این ویزا میتوانند پس از زندگی در مناطق برگزیده ( Designated Areas ) به مدّت 2 سال و اشتغال به کار در یکی از این مناطق به مدّت 1 سال، برای ویزای 887 که یک ویزای دائمی می باشد درخواست کنند.

مهاجرت به استرالیا