ویزای فرزندان

ویزای فرزندان :

ویزای فرزندان (Child Visa) مربوط به فرزندان افراد واجد شرایطی میباشد که تمایل دارند ویزای دائم و یا موقّت برای فرزندشان اخذ نمایند. فرد اسپانسر کننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا (Permanent Resident) و یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد و همچنین، حزانت فرد متقاضی ویزا را بر عهده داشته باشد.

این نوع ویزا به سه دسته زیر تقسیم می شود:

ویزای 445: ویزایی موقّت مختص فرزندان صاحبین ویزاهای 309، 820 و یا 445

ویزای 101: ویزای دائم برای متقاضیان ویزای استرالیا در خارج از استرالیا

ویزای 802: ویزای دائم برای متقاضیان ویزا در داخل استرالیا

لازم به ذکر است که برای تمامی ویزای استرالیا ذکر شده، نیاز به درخواست (Application) همزمان از طرف متقاضی و اسپانسر می باشد.

مهاجرت به استرالیا