ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا – شاخه کارآفرینی

سرمایه گذاری ۱۸۸- شاخه کارآفرینی ویزای سرمایه گذاری کارآفرینی استرالیا مناسب افرادی است که سابقه  کسب و کار (Business) داشته و تمایل به تاسیس یا خرید و مدیریت یک کسب و کار در کشور استرالیا دارند. این ویزا شامل یک دوره اقامت موقت مشروط در استرالیا است. در صورتی که بعد از دریافت ویزای موقت … ادامه خواندن ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا – شاخه کارآفرینی