ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ استرالیا- شاخه خرید سهام

خلاصه

 • ویزاهای سرمایه گذاری خرید سهام در استرالیا مناسب افرادی هستند که توانایی مالی خرید سهام در استرالیا و نگهداری آن به مدتی معین را دارند.
 • این ویزاها همانند شاخه کارآفرینی شامل یک دوره اقامت موقت مشروط در استرالیا هستند و در صورتی که سهام خریداری شده در استرالیا توسط متقاضی برای مدت لازم نگهداری شود، ویزای موقت میتواند به نوع دائم تبدیل شود.
 • امکان اخذ انواع این ویزا برای همسر و تمامی فرزندان زیر ۲۳ سال وجود دارد.
 • داشتن مدرک زبان برای این ویزاها الزامی نیست. البته در صورت نداشتن مدرک زبان، متقاضی مجبور به پرداخت مبلغی به عنوان هزینه دوره آمادگی زبان انگلیسی و گذراندن این دوره پس از ورود به استرالیا خواهد بود.
 • ویزاهای شاخه خرید سهام شامل سه ویزا هستند که در ادامه به آنها میپردازیم.

ویزای سرمایه گذاری عادی در سهام ۱۸۸ – Investor

این ویزا راحت ترین و آسانترین شرایط را در بین ویزاهای سرمایه گذاری سهام در استرالیا دارد ولی محدودیت آن،‌ نیاز به اثبات داشتن سابقه در مالکیت یک کسب و کار یا سهام به مدت حداقل سه سال است.

هزینه ویزا

 • متقاضی اصلی: ۵۳۷۵ دلار استرالیا
 • عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۲۶۸۵ دلار استرالیا
 • عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۳۴۵ دلار استرالیا

اعتبار ویزا

موقت به مدت چهار سال و سه ماه

شرایط لازم

 • در زمان تقاضا، متقاضی باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشد. در بعضی از ایالت های استرالیا، سن بالاتر از ۵۵ سال هم در شرایط استثنایی مورد قبول است.
 • داشتن حداقل دارایی ۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا با احتساب نرخ دولتی دلار استرالیا (حدود سه هزار تومان) شامل اموال منقول و غیر منقول که از ۲ سال پیش به نام متقاضی یا همسر وی بوده اند.
 • داشتن تجربه قبلی در مالکیت کسب و کار یا سهام به مدت حداقل ۳ سال
 • موافقت یک ایالت در استرالیا با برنامه اولیه متقاضی برای خرید سهام در آن ایالت
  کسب حداقل ۶۵ امتیاز طبق لیست امتیازبندی در ادامه صفحه.
 • انجام سرمایه گذاری به مبلغ ۱.۵میلیون دلار در سهامی که یک ایالت معرفی میکند.

داشتن مدرک زبان انگلیسی برای این ویزا الزامی نیست ولی در صورت نداشتن مدرک آیلتس ۴.۵ برای متقاضی و هر عضو خانواده بالای ۱۸ سال، به ترتیب مبالغ ۹۷۹۵ و ۴۸۹۰ دلار استرالیا باید به عنوان جریمه به اداره مهاجرت استرالیا پرداخت شود.

امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای سرمایه گذاری عادی در سهام

سن

 • ۱۸ تا ۲۵ سال: ۲۰ امتیاز
 • ۲۵ تا ۳۳ سال:۳۰ امتیاز
 • ۳۳ تا ۴۰ سال:۲۵  امتیاز
 • ۴۰ تا ۴۵ سال: ۲۰ امتیاز
 • ۴۵ تا ۵۵ سال: ۱۵ امتیاز

مدرک زبان انگلیسی

 • آیلتس ۵ در همه مهارتها: ۵ امتیاز
 • آیلتس ۷ در همه مهارتها:۱۰ امتیاز

مدرک تحصیلی

 • داشتن مدرک لیسانس: ۵ امتیاز
 • داشتن مدرک لیسانس در رشته های بازرگانی، علوم و فنی:۱۰ امتیاز

سابقه قبلی سرمایه گذاری در سهام (با احتساب نرخ دولتی دلار استرالیا)

 • سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار دلار استرالیا در ۴ سال منتهی به درخواست ویزا: ۱۰ امتیاز
 • سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار دلار استرالیا در ۷ سال منتهی به درخواست ویزا: ۱۵ امتیاز

جمع ارزش دارایی های متقاضی و همسر (با احتساب نرخ دولتی دلار استرالیا)

 • حداقل ۸۰۰ هزار دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۵ امتیاز
 • حداقل ۱.۳ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۱۵ امتیاز
 • حداقل ۱.۸ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۲۵ امتیاز
 • حداقل ۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۳۵ امتیاز

فروش ناخالص سالیانه برای افرادی که سابقه مالکیت یک کسب و کار داشته اند(با احتساب نرخ دولتی دلار استرالیا)

 • حداقل ۵۰۰ هزار دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۵ امتیاز
 • حداقل ۱ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۱۵ امتیاز
 • حداقل ۱.۵ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۲۵ امتیاز
 • حداقل ۲ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا: ۳۵ امتیاز

شرایط لازم برای تبدیل این ویزای موقت به  دائم (ویزای ۸۸۸)

 • نگهداری سهام به مدت حداقل ۴ سال
  اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۲ سال از ۴ سال

ویزای سرمایه گذاری هنگفت سهام در استرالیا ۱۸۸ – Significant Investor

تقریبا تنها شرط این ویزا، سرمایه گذاری سهام در استرالیا به ارزش ۵ میلیون دلار است و این ویزا هیچ شرایط دیگری برای حداقل سن یا سابقه کار یا اثبات حداقل دارایی ندارد. متقاضیان این ویزا نیازی به کسب حداقل امتیاز هم ندارند. واضح است که استرالیا از سرمایه گذاران ۵ میلیون دلاری استقبال ویژه ای میکند!

هزینه ویزا

 • متقاضی اصلی: ۷۸۸۰  دلار استرالیا
 • عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۳۹۴۰ دلار استرالیا
 • عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۹۷۵ دلار استرالیا

شرایط لازم

 • سرمایه گذاری در سهام در استرالیا به ارزش ۵ میلیون دلار استرالیا
 • موافقت یک ایالت در استرالیا با برنامه اولیه متقاضی برای خرید سهام در آن ایالت

اعتبار ویزا

موقت به مدت چهار سال و سه ماه

شرایط لازم برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم استرالیا (ویزای ۸۸۸):

 • نگهداری سهام به مدت حداقل ۴ سال
 • اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۴۰ روز در هر سال

داشتن مدرک زبان انگلیسی برای این ویزا الزامی نیست ولی در صورت نداشتن مدرک آیلتس ۴.۵ برای متقاضی و هر عضو خانواده بالای ۱۸ سال، به ترتیب مبالغ ۹۷۹۵ و ۴۸۹۰ دلار استرالیا باید به عنوان جریمه به اداره مهاجرت استرالیا پرداخت شود.

ویزای سرمایه گذاری ویژه در سهام در استرالیا ۱۸۸ – Premium Investor

این ویزا هم مانند ویزای سرمایه گذاری هنگفت تقریبا نیاز به هیچ گونه شرایطی جز انجام سرمایه گذاری در سهام در استرالیا را ندارد. در ضمن، بر خلاف سایر ویزاهای سرمایه گذاری، امکان تبدیل این ویزا به ویزای دائم فقط بعد از گذشت ۱ سال از دریافت ویزای موقت وجود دارد. البته این مزایا فقط به افرادی تعلق میگیرد که بتوانند مبلغ ۱۵ میلیون دلار استرالیا در سهام این کشور سرمایه گذاری کنند!

متقاضی  این ویزا  پس از هماهنگی با سازمان Austrade استرالیا، این مبلغ را در سهامی که این سازمان تعیین میکند سرمایه گذاری خواهد کرد.

هزینه ویزا

 • متقاضی اصلی: ۹۴۵۵  دلار استرالیا
 • عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۴۷۲۵ دلار استرالیا
 • عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۲۳۶۵ دلار استرالیا

شرط لازم

 • سرمایه گذاری در سهام استرالیا به ارزش ۱۵ میلیون دلار استرالیا

اعتبار ویزا

موقت به مدت چهار سال و سه ماه

شرایط لازم برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم استرالیا (ویزای ۸۸۸):

 • نگهداری سهام به مدت ۱ سال
 • حضور در استرالیا برای فقط ۱ روز در سال منتهی به درخواست ویزای اقامت دائم استرالیا

سایر ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸ – شاخه کارآفرینی

ویزای سرمایه گذاری کارآفرینی استرالیا آسانترین و محبوبترین نوع ویزای سرمایه گذاری استرالیا است.

ویزای دائم سرمایه گذاری استعدادهای درخشان استرالیا ۱۳۲

این ویزا تنها ویزای سرمایه گذاری استرالیا است که از ابتدا از نوع دائم است. داشتن سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار و داشتن گردش مالی سالانه ۳ میلیون دلار استرالیا با احتساب نرخ دولتی از جمله شرایط لازم برای این ویزا هستند.