تابعیت ,مهاجرت و ویزای سرمایه­ گذاری استرالیا

ویزاهای سرمایه گذاری کشور استرالیا مناسب افرادی هستند که دارای سابقه فعالیت کسب و کار (Business) هستند و متقاضی ادامه فعالیتهای تجاری خود و یا سرمایه گذاری در کشور استرالیا و متعاقبا، مهاجرت به استرالیا میباشند.

اکثر ویزاهای سرمایه گذاری شامل یک دوره اقامت موقت مشروط در استرالیا هستند و در صورتی که فرد متقاضی، به تعهدات خود در رابطه با ایجاد کسب و کار در استرالیا عمل کند، ویزای موقت به ویزای دایم تبدیل خواهد شد.

لازم به ذکر است که امکان اخذ این نوع ویزای استرالیا برای همسر و تمامی فرزندان زیر ۲۳ سال متقاضی وجود دارد.

نکته مهم دیگر در رابطه با ویزاهای سرمایه گذاری این است که در صورت داشتن شرایط مناسب (مانند گردش مالی و مقدار دارایی مناسب و …) امکان عدم ارایه مدرک دال بر تسلط به زبان انگلیسی وجود دارد. البته در این صورت، متقاضی مجبور به پرداخت مبلغی به عنوان هزینه دوره آمادگی زبان انگلیسی و گذراندن این دوره پس از ورود به استرالیا خواهد بود.

جهت فراهم کردن امکان مقایسه ویزاهای سرمایه گذاری، اطلاعات و شرایط لازم مربوط به این ویزاها در جدول زیر خلاصه شده اند. البته این ویزاها به تفصیل در ادامه (پایین جدول) شرح داده شده اند. 

شرایط لازم برای هر ویزا

 

ویزای کار آفرینی ۱۸۸

 Business Innovation

 

ویزای سرمایه گذاری ۱۸۸ Investor

 

ویزای سرمایه گذاری هنگفت ۱۸۸

Significant Investor

سرمایه گذاری خاص۱۸۸Premium Investor ویزای استعداد خاص ۱۳۲

Business Talent

نیاز به دعوتنامه بله بله بله بله بله
نیاز به اسپانسر بله بله بله بله بله
شرط سنی  کمتر از ۵۵ سال مگر در موارد خاص  کمتر از ۵۵ سال مگر در موارد خاص  کمتر از ۵۵ سال مگر در موارد خاص
نیاز به داشتن مدرک زبان ندارد ولی در صورت نداشتن آیلتس ۴.۵، متقاضی اصلی باید ۹۷۹۵ دلار و متقاضی بالای ۱۸ سال باید ۴۸۹۰ دلار به عنوان جریمه پرداخت کنند ندارد ولی در صورت نداشتن آیلتس ۴.۵، متقاضی اصلی باید ۹۷۹۵ دلار و متقاضی بالای ۱۸ سال باید ۴۸۹۰ دلار به عنوان جریمه پرداخت کنند ندارد ولی در صورت نداشتن آیلتس ۴.۵، متقاضی اصلی باید ۹۷۹۵ دلار و متقاضی بالای ۱۸ سال باید ۴۸۹۰ دلار به عنوان جریمه پرداخت کنند ندارد ولی در صورت نداشتن آیلتس ۴.۵، متقاضی اصلی باید ۹۷۹۵ دلار و متقاضی بالای ۱۸ سال باید ۴۸۹۰ دلار به عنوان جریمه پرداخت کنند ندارد ولی در صورت نداشتن آیلتس ۴.۵، متقاضی اصلی باید ۹۷۹۵ دلار و متقاضی بالای ۱۸ سال باید ۴۸۹۰ دلار به عنوان جریمه پرداخت کنند
نیاز به کسب ۶۵ امتیاز بله بله
هزینه ویزا متقاضی اصلی: ۴۹۸۵ دلار

عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۲۴۹۵ دلار

عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۲۴۵ دلار

متقاضی اصلی: ۴۹۸۵ دلار

عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۲۴۹۵ دلار

عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۲۴۵ دلار

متقاضی اصلی: ۷۳۱۰ دلار

عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۳۶۵۵ دلار

عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۸۳۰ دلار

متقاضی اصلی: ۸۷۷۰ دلار

عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۴۳۸۵ دلار

عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۲۱۹۵ دلار

متقاضی اصلی: ۷۲۹۰ دلار

عضو خانواده بالای ۱۸ سال: ۳۶۴۵ دلار

عضو خانواده پایین ۱۸ سال: ۱۸۲۰ دلار

شرط گردش مالی سالیانه (فروش ناخالص) حداقل ۵۰۰ هزار دلار در ۲سال منتخب از ۴ سال اخیر حداقل ۳ میلیون دلار در ۲سال منتخب از ۴ سال اخیر
مبلغ لازم برای سرمایه گذاری حداقل ۲۰۰ هزار دلار استرالیا (شرایط برای هر ایالت متفاوت است) ۱.۵ میلیون دلار استرالیا در کسب و کاری که ایالت معرفی میکند ۵ میلیون دلار استرالیا در کسب و کاری که ایالت معرفی میکند ۱۵ میلیون دلار استرالیا در کسب و کاری که سازمان Austrade معرفی میکند متغیر نسبت به ایالت
شرط حداقل ارزش دارایی های متقاضی و همسر ۸۰۰ هزار دلار استرالیا ۲.۲۵ میلیون دلار که از ۲ سال پیش به نام متقاضی بوده ۱.۵ میلیون دلار استرالیا
لزوم داشتن تجربه قبلی در مدیریت کسب و کار بله حداقل ۳ سال بله
نوع ویزا موقت به مدت چهار سال و سه ماه موقت به مدت چهار سال و سه ماه موقت به مدت چهار سال و سه ماه موقت به مدت چهار سال و سه ماه دایم
شرایط لازم برای تبدیل این ویزا به ویزای دائم ·       تاسیس و مدیریت کسب و کار در استرالیا به مدت حداقل ۲ سال

·       داشتن فروش ناخالص سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار دلار استرالیا در سال آخر منتهی به تقاضای اقامت دایم استرالیا

·       اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۱ سال از ۲ سال آخر منتهی به تقاضای اقامت دایم استرالیا

در ضمن، داشتن ۲ شرط از ۳ شرط زیر الزامی میباشد:

·       استخدام حداقل ۲ شهروند استرالیایی برای کار تمام وقت (این افراد نباید افراد خانواده متقاضی باشند)

·       داشتن دارایی مربوط به کسب و کار در استرالیا به ارزش حداقل ۲۰۰ هزار دلار استرالیا

·       داشتن دارایی کلی در استرالیا به ارزش حداقل ۶۰۰ هزار دلار استرالیا

 

·       گذشتن ۴ سال از زمان  سرمایه گذاری ۲.۲۵ میلیون دلاری در استرالیا

·       اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۲ سال از ۴ سال آخر

 

·       گذشتن ۴ سال از زمان  سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری در استرالیا

·       اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۴۰ روز در هر سال

 

·       گذشتن ۱ سال از زمان  سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری در استرالیا

 

·       حضور در استرالیا برای حداقل ۱ روز در سال

 

متغیر نسبت به ایالت

برای توضیح بیشتر، ویزاهای سرمایه گذاری استرالیا را میتوان به ۳ ویزای ۱۸۸، ۱۳۲ و ۸۸۸ تقسیم کرد که در ادامه به توضیح درباره هر کدام میپردازیم:

ویزای ۱۸۸

ویزای ۱۸۸ استرالیا دارای اعتبار ۴ ساله است و در صورتی که متقاضی مهاجرت به استرالیا در طول این ۴ سال به تمامی تعهدات خود برای ایجاد کسب و کار و یا سرمایه گذاری در استرالیا عمل کند، این ویزا به اقامت دایم تبدیل میشود.

ویزای ۱۸۸ چهار زیرشاخه دارد:

 • Business Innovation یا کارآفرینی
 • Investor یا سرمایه گذاری
 • Significant Investor یا سرمایه گذاری هنگفت
 • Premium Investor یا سرمایه گذاری خاص

ویزای ۱۸۸، زیرشاخه کارآفرینی یا Business Innovation

میتوان گفت این زیرشاخه ویزای ۱۸۸، ساده ترین و کم هزینه ترین نوع ویزای سرمایه گذاری استرالیا است و به همین دلیل، بیشترین تقاضا را در میان متقاضیان مهاجرت به استرالیا دارد. مزیت اصلی این ویزا این است که متقاضیان مهاجرت به استرالیا، برای ایجاد کسب و کار در استرالیا تا چند سال فرصت دارند و به همین دلیل، امکان انجام تحقیق کامل قبل از سرمایه گذاری در استرالیا برای این ویزا وجود دارد.

شرایط لازم برای اخذ این زیرشاخه ویزای ۱۸۸ استرالیا :

 • در زمان تقاضا، متقاضی باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشد
 • داشتن فروش ناخالص سالیانه حداقل ۵۰۰ هزار دلار در ۲سال منتخب از ۴ سال اخیر
 • داشتن حداقل دارایی ۸۰۰ هزار دلار استرالیا (دارایی های همسر هم مورد قبول است)
 • داشتن تجربه قبلی در مدیریت کسب و کار
 • دادن تعهد برای ایجاد کسب و کار در کشور استرالیا و نظارت مستقیم بر عملکرد این کسب و کار
 • کسب حداقل ۶۵ امتیاز (برای اطلاع از شرایط امتیاز بندی، لطفاً به جدول موجود در آخر صفحه مراجعه و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل فرمایید)

شرایط لازم برای تبدیل این ویزا به اقامت دایم استرالیا (ویزای ۸۸۸):

 • ایجاد و مدیریت کسب و کار در استرالیا به مدت حداقل ۲ سال
 • داشتن فروش ناخالص سالیانه حداقل ۳۰۰ هزار دلار استرالیا در سال آخر منتهی به تقاضای اقامت دایم استرالیا
 • اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۱ سال از ۲ سال آخر منتهی به تقاضای اقامت دایم استرالیا
  علاوه بر این، داشتن ۲ شرط از ۳ شرط زیر برای اخذ ویزای ۸۸۸ ضروری است:
  · داشتن دارایی مربوط به کسب و کار در استرالیا به ارزش حداقل ۲۰۰ هزار دلار استرالیا
  · داشتن دارایی کلی در استرالیا به ارزش حداقل ۶۰۰ هزار دلار استرالیا
  · استخدام حداقل ۲ شهروند استرالیایی برای کار تمام وقت (این افراد نباید افراد خانواده متقاضی مهاجرت به استرالیا باشند)

  ویزای ۱۸۸، زیرشاخه سرمایه گذاری معمولی یا Investor

  این ویزا و ویزاهای بعدی از نوع سرمایه گذاری هستند و نیازی به ایجاد کسب و کار در استرالیا ندارند و از این جهت با زیرشاخه کار آفرینی تفاوت دارند.

شرایط لازم برای برای اخذ این ویزا:

 • در زمان تقاضا، متقاضی باید کمتر از ۵۵ سال سن داشته باشد که البته در بعضی از ایالت های استرالیا، سن بالاتر از ۵۵ سال هم در شرایط استثنایی مورد قبول واقع میشود.
 • داشتن حداقل دارایی ۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا شامل اموال منقول و غیر منقول(دارایی های همسر هم مورد قبول است)
 • انجام سرمایه گذاری به مبلغ ۱.۵میلیون دلار در اوراق بهادار استرالیا
 • کسب حداقل ۶۵ امتیاز (برای اطلاع از شرایط امتیاز بندی، لطفاً به جدول موجود در آخر صفحه مراجعه و یا فرم ارزیابی ما را تکمیل فرمایید)

شرط لازم برای تبدیل این ویزا به ویزای ۸۸۸ (اقامت دایم استرالیا) :

 • نگهداری سرمایه اوراق بهادار به مدت حداقل ۴ سال

ویزای ۱۸۸، زیرشاخه سرمایه گذاری هنگفت یا Significant Investor

با توجه به رقم سرمایه گذاری بالایی که این زیرشاخه ویزای ۱۸۸ لازم دارد، شروط لازم برای سایر ویزاها مانند شرایط سنی و امتیازی و حتی نیاز به اثبات ارزش دارایی ها برای این زیرشاخه ویزای ۱۸۸ وجود ندارد.

شرط لازم برای اخذ این ویزا :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار استرالیا به ارزش ۵ میلیون دلار استرالیا

شرط لازم برای تبدیل این ویزا به ویزای ۸۸۸ (اقامت دایم استرالیا) :

 • نگهداری سرمایه اوراق بهادار به مدت حداقل ۴ سال
 • اقامت در استرالیا به مدت حداقل ۴۰ روز در هر سال

ویزای ۱۸۸، زیرشاخه سرمایه گذاری خاص یا Premium Investor

مانند ویزای قبلی، این نوع زیرشاخه ویزای ۱۸۸، نیازی به داشتن شرایط سنی و امتیازی و همچنین، نشان دادن ارزش دارایی خاصی ندارد. مهاجرت به استرالیا از طریق این ویزا، صرفا نیاز به انجام سرمایه گذاری به مبلغ ۱۵ میلیون دلار استرالیا دارد.

متقاضی مهاجرت استرالیا پس از هماهنگی با سازمان Austrade استرالیا، این مبلغ را در اوراق بهاداری که این سازمان تعیین میکند سرمایه گذاری خواهد کرد.

شرط لازم برای اخذ این ویزا:

 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار استرالیا به ارزش ۱۵ میلیون دلار استرالیا

شرط لازم برای تبدیل این ویزا به ویزای ۸۸۸ (اقامت دایم استرالیا) :

 • نگهداری سرمایه اوراق بهادار به مدت ۱ سال
 • حضور در استرالیا برای فقط ۱ روز در سال منتهی به درخواست ویزای اقامت دایم استرالیا

ویزای ۸۸۸

ویزای ۸۸۸ استرالیا همان اقامت دایم استرالیاست و همانطور که اشاره شد، در صورت اجرای تعهدات مالی متقاضیانی که با ویزای ۱۸۸ وارد استرالیا شده اند، به آنها اعطا میشود.

توجه داشته باشید که ویزای ۸۸۸ صرفا مختص افرادی است که دارای ویزای ۱۸۸ هستند و امکان دریافت این ویزا به طور مستقیم و بدون گذراندن دوره موقت وجود نخواهد داشت.

ویزای ۱۳۲ استرالیا با عنوان استعداد درخشان و یا Business Talent

این نوع ویزا مورد توجه بسیاری از متقاضیان ویزای سرمایه گذاری مهاجرت به استرالیا است که علت این مساله، امکان دریافت اقامت دایم در استرالیا به طور مستقیم و بدون نیاز به گذراندن دوره اقامت موقت است. این ویزا مختص متقاضیانی است که سابقه درخشان در کسب و کار دارند و البته شرایط لازم برای دریافت این نوع ویزای استرالیا، نسبت به زیرشاخه کارآفرینی ویزای ۱۸۸ به مراتب سخت تر است.

شرایط لازم برای مهاجرت به استرالیا از طریق این ویزا

 • داشتن حداقل دارایی ۱.۵ میلیون دلار استرالیا شامل اموال منقول و غیر منقول(دارایی های همسر هم مورد قبول است)
 • داشتن فروش ناخالص سالیانه حداقل ۳ میلیون دلار استرالیا در ۲سال منتخب از ۴ سال اخیر
 • داشتن حداقل دارایی ۴۰۰ هزار دلار استرالیا (دارایی های همسر هم مورد قبول است) مربوط به کسب و کار (Business)

در پایان توجه شما را به خلاصه ای از جدول امتیازبندی که صرفا مختص زیرشاخه های کارآفرینی و سرمایه گذاری معمولی ویزای ۱۸۸ است جلب میکنیم.

جدول امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای سرمایه گذاری

سن

۱۸ تا ۲۵ سال ۲۰ امتیاز
۲۵ تا ۳۳ سال ۳۰ امتیاز
۳۳ تا ۴۰ سال ۲۵ امتیاز
۴۰ تا ۴۵ سال ۲۰ امتیاز
۴۵ تا ۵۵ سال ۱۵ امتیاز

مدرک زبان انگلیسی

آیلتس ۵ در همه مهارتها ۵ امتیاز
آیلتس ۷ در همه مهارتها ۱۰ امتیاز

مدرک تحصیلی

داشتن مدرک لیسانس ۵ امتیاز
داشتن مدرک لیسانس در رشته های بازرگانی، علوم و فنی ۱۰ امتیاز

سابقه کسب و کار (فقط مخصوص ویزای کارآفرینی)

بیشتر از ۴ سال در ۵ سال منتهی به درخواست ویزا ۱۰ امتیاز
بیشتر از ۷ سال در ۸ سال منتهی به درخواست ویزا ۱۵ امتیاز

سابقه سرمایه گذاری (فقط مخصوص ویزای سرمایه گذاری)

سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار دلار استرالیا در ۴ سال منتهی به درخواست ویزا ۱۰ امتیاز
سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار دلار استرالیا در ۷ سال منتهی به درخواست ویزا ۱۵ امتیاز

جمع ارزش دارایی های متقاضی و همسر

حداقل ۸۰۰ هزار دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۵ امتیاز
حداقل ۱.۳ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۱۵ امتیاز
حداقل ۱.۸ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۲۵ امتیاز
حداقل ۲.۲۵ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۳۵ امتیاز

فروش ناخالص سالیانه متقاضی

حداقل ۵۰۰ هزار دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۵ امتیاز
حداقل ۱ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۱۵ امتیاز
حداقل ۱.۵ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۲۵ امتیاز
حداقل ۲ میلیون دلار استرالیا در ۲ سال از ۴ سال مالی منتهی به درخواست ویزا ۳۵ امتیاز

لطفا برای اطلاع از امکان مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری، فرم زیر را تکمیل نمایید:

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا