مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خویشاوندان

ویزای والدین

ویزاهای والدین (Parent Visas) به دو دسته تقسیم میشوند:

ویزای والدین مسن (Aged Parent Visas)
این ویزاها مختص والدین با سن بالای 65 سال میباشند و مزیّت اصلی آنها، امکان دادن درخواست ویزا در داخل استرالیا میباشد. ویزاهای 804 و 864 از این گروه از نوع دائم هستند و ویزای 884 از نوع موقّت میباشد.

ویزای والدین (Parent Visas)
این گروه ویزا متعلق به والدین با سنین مختلف میباشد و از 3 ویزای زیرگروه تشکیل شده است: ویزاهای 103 و 143 که از نوع دائم میباشند و ویزای 173 که ویزایی موقّت است.

نکته قابل توجه در رابطه با ویزای والدین، مدّت زمان بررسی آنها است که بین 10 تا 15 سال میباشد.

اگرچه این مدّت زمانی را میتوان با پرداخت هزینه­ای اضافه (که گاهی اوقات تا بیش از 40000 دلار استرالیا میباشد) به مدّت نسبتا اندکی تقلیل داد.

شخص اسپانسرکننده (Sponsor) در این ویزا باید فرزند متقاضی ویزا باشد و واجد شرایط برای اسپانسر کردن (Sponsorship) باشد به این صورت که علاوه بر داشتن حق شهروندی استرالیا (Australian Citizenship) یا اقامت دائم استرالیا (Permanent Residency) یا در مواقع خاص، شهروندی کشور زلادنو، برای مدّت قابل قبولی ساکن استرالیا بوده باشد.

نکته مهم دیگر در رابطه با ویزای والدین این است که تعداد فرزندان فرد متقاضی ویزا که واجد شرایط برای اسپانسر کردن (Sponsorship) والدین میباشند باید برابر با و یا بیشتر از تعداد فرزندان فاقد شرایط فرد متقاضی باشند.

ویزای ازدواج

ویزاهای ازدواج و پارتنرشیپ شامل 3 نوع ویزای مختلف میباشند و مختص افرادی هستند که میخواهند از طریق همسر یا پارتنر (شریک زندگی) خود برای اخذ اقامت استرالیا درخواست دهند. این ویزاها شامل موارد زیر میباشند:

ویزای 300
این ویزا مختص متقاضیان خارج از استرالیا است و شرط اصلی آن، ازدواج فرد متقاضی ویزا با فرد اسپانسر کننده تا مدّت 9 ماه بعد از اعطای ویزا میباشد. شخص اسپانسرکننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد.

ویزای 100/309
این ویزا که در واقع، ترکیبی از دو ویزای موقّت 309 و دائم 100 است مختصّ متقاضیان خارج از استرالیا میباشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر یا پارتنر(شریک زندگی) خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای 2 ساله موقّت 309 به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم 100 صادر میگردد.

ویزای 801/820
این ویزا مشابه ویزای 100/309 میباشد با این تفاوت که فرد متقاضی باید در هنگام تقاضا داخل استرالیا باشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر یا پارتنر(شریک زندگی) خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای 2 ساله موقّت 820 به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم 801 صادر میگردد.

ویزای فرزندان

ویزای فرزندان (Child Visa) مربوط به فرزندان افراد واجد شرایطی میباشد که تمایل دارند ویزای دائم و یا موقّت برای فرزندشان اخذ نمایند. فرد اسپانسر کننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا (Permanent Resident) و یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد و همچنین، حزانت فرد متقاضی ویزا را بر عهده داشته باشد.

این نوع ویزا به سه دسته زیر تقسیم میشود:

ویزای 445
ویزایی موقّت مختص فرزندان صاحبین ویزاهای 309، 820 و یا 445

ویزای 101
ویزای دائم برای متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا

ویزای 802
ویزای دائم برای متقاضیان ویزا در داخل استرالیا

لازم به ذکر است که برای تمامی ویزاهای ذکر شده، نیاز به درخواست (Application) همزمان از طرف متقاضی و اسپانسر میباشد.

ویزای آخرین بازمانده خانواده (Remaining Relative)

ویزاهای 115 و 835 مربوط به افرادی میباشند که تمام خانواده آنها (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) در استرالیا هستند و آمادگی اسپانسر کردن شخص متقاضی را دارند.

برای اخذ این ویزا، فرد احتیاج به یک اسپانسر دارد که باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن بالای 18 سال
 • شهروند یا مقیم دائم استرالیا
 • ساکن استرالیا
 • داشتن رابطه خانوادگی نزدیک با متقاضی ویزا

در ضمن، لازم به ذکر است که ویزای 115 مختص متقاضیان در خارج از استرالیا و ویزای 835 مربوط به متقاضیان در داخل استرالیا میباشند.

ویزای خویشاوند وابسته (Aged Dependent Relative)

ویزاهای 114 و 836 مربوط به افراد سالمند (بالاتر از 65 سال) میباشند که به خویشاوندشان در استرالیا برای مراقبت از آنها احتیاج دارند. این مراقبت بیشتر جنبه مالی دارد و شامل موارد اولیه زندگی از قبیل تامین محل زندگی، غذا و غیره میباشد. در ضمن، فرد متقاضی نباید همسر یا شریک زندگی داشته باشد.

برای اخذ این ویزا، فرد احتیاج به یک اسپانسر دارد که باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن بالای 18 سال
 • شهروند یا مقیم دائم استرالیا
 • ساکن استرالیا
 • داشتن رابطه خویشاوندی با متقاضی ویزا (پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمو ، عمّه، برادرزاده و خواهرزاده)

در ضمن، لازم به ذکر است که ویزای 114 مختص متقاضیان در خارج از استرالیا و ویزای 836 مربوط به متقاضیان در داخل استرالیا میباشند.

ویزای خویشاوند یتیم

ویزاهای 117 و 837 مربوط به افراد زیر 18 سال میباشند که هیچ کدام از والدینشان به دلایل مختلف مانند فوت، معلولیت ذهنی یا جسمی یا …، تونایی مراقبت از آنها را ندارند و احتیاج به خویشاوندشان در استرالیا دارند تا از آنها مراقبت کنند.

فرد متقاضی این ویزا باید مجرّد باشد و میتواند برای این ویزا هم در داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا درخواست کند.

لازم به ذکر است که مضمون خویشاوند (Relative) در قوانین مهاجرت استرالیا شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمو ، عمّه، برادرزاده و خواهرزاده میشود.

ویزای فرزند خواندگی

ویزای 102 مختص افراد زیر 18 سال میباشد که در خارج از استرالیا به سر میبرند و با استفاده از اسپانسرشیپ از طرف پدر خوانده و مادرخوانده، میتوانند برای این ویزا اقدام کنند.

شرایط مختلفی برای درخواست این ویزا وجود دارد. به طور مثال، فرد خردسال میبایست قبلا توسط پدر و مادر استرالیایی خود به فرزند خواندگی قبول شده باشد و حداقل 12 ماه با آنها در خارج از استرالیا زندگی کرده باشد.

در ضمن، والدین باید به منظوری غیر از قبول فرزند خواندگی در خارج از کشور زندگی کرده باشند و همچنین، پروسه قبول فرزندخواندگی باید مطابق با قوانین کشور مربوطه صورت گیرد.

همچنین، با کسب مجوز از ایالت مربوطه در استرالیا، فرد خردسال میتواند بدون نیاز به موارد ذکر شده به طور مستقیم برای ویزای استرالیا درخواست کند.

فرد خردسال می­تواند با والدین نسبت خویشاوندی نیز داشته باشد امّا این موضوع مانع تحقیق دولت استرالیا در رابطه با شرایط درخواست ویزا نمیگردد.

مواردی که قبل از اعطاء ویزا در رابطه با فرزندخوانده توسط دولت مورد تحقیق قرار میگیرند عبارتند از:

 • سن
 • وضعیت والدین واقعی فرد
 • رابطه بین فرزند و پدر و مادر خوانده
 • شرایط زندگی قبلی فرزندخوانده
 • قانونی بودن پروسه قبول فرزندخواندگی در کشور مربوطه