مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای خویشاوندان

ویزای والدین

ویزاهای والدین (Parent Visas) به دو دسته تقسیم میشوند:

ویزای والدین مسن (Aged Parent Visas)
این ویزاها مختص والدین با سن بالای ۶۵ سال میباشند و مزیّت اصلی آنها، امکان دادن درخواست ویزا در داخل استرالیا میباشد. ویزاهای ۸۰۴ و ۸۶۴ از این گروه از نوع دائم هستند و ویزای ۸۸۴ از نوع موقّت میباشد.

ویزای والدین (Parent Visas)
این گروه ویزا متعلق به والدین با سنین مختلف میباشد و از ۳ ویزای زیرگروه تشکیل شده است: ویزاهای ۱۰۳ و ۱۴۳ که از نوع دائم میباشند و ویزای ۱۷۳ که ویزایی موقّت است.

نکته قابل توجه در رابطه با ویزای والدین، مدّت زمان بررسی آنها است که بین ۱۰ تا ۱۵ سال میباشد.

اگرچه این مدّت زمانی را میتوان با پرداخت هزینه­ای اضافه (که گاهی اوقات تا بیش از ۴۰ هزار دلار استرالیا میباشد) به ۲ تا ۳ سال تقلیل داد.

شخص اسپانسرکننده (Sponsor) در این ویزا باید فرزند متقاضی ویزا باشد و واجد شرایط برای اسپانسر کردن (Sponsorship) باشد به این صورت که علاوه بر داشتن حق شهروندی استرالیا (Australian Citizenship) یا اقامت دائم استرالیا (Permanent Residency) یا در مواقع خاص، شهروندی کشور زلادنو، برای مدّت قابل قبولی ساکن استرالیا بوده باشد.

نکته مهم دیگر در رابطه با ویزای والدین این است که تعداد فرزندان فرد متقاضی ویزا که واجد شرایط برای اسپانسر کردن (Sponsorship) والدین میباشند باید برابر با و یا بیشتر از تعداد فرزندان فاقد شرایط فرد متقاضی باشند.

ویزای ازدواج

ویزاهای ازدواج و پارتنرشیپ (که در ایران با نام ازدواج سفید شناخته شده) شامل ۳ نوع ویزای مختلف میباشند و مختص افرادی هستند که میخواهند از طریق همسر یا پارتنر (شریک زندگی) خود برای اخذ اقامت استرالیا درخواست دهند. این ویزاها شامل موارد زیر میباشند:

ویزای ۳۰۰
این ویزا مختص متقاضیان خارج از استرالیا است و شرط اصلی آن، ازدواج فرد متقاضی ویزا با فرد اسپانسر کننده تا مدّت ۹ ماه بعد از اعطای ویزا میباشد. شخص اسپانسرکننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد.

ویزای ۱۰۰/۳۰۹
این ویزا که در واقع، ترکیبی از دو ویزای موقّت ۳۰۹ و دائم ۱۰۰ است مختصّ متقاضیان خارج از استرالیا میباشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر یا پارتنر(شریک زندگی) خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای ۲ ساله موقّت ۳۰۹ به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم ۱۰۰ صادر میگردد.

ویزای ۸۰۱/۸۲۰
این ویزا مشابه ویزای ۱۰۰/۳۰۹ میباشد با این تفاوت که فرد متقاضی باید در هنگام تقاضا داخل استرالیا باشد. فرد متقاضی باید از طریق همسر یا پارتنر(شریک زندگی) خود که باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد مورد حمایت (اسپانسرشیپ) قرار گیرد.

همچنین، فرد متقاضی باید برای هر دو ویزا در آن واحد درخواست دهد و در صورت موافقت با درخواست وی، ابتدا ویزای ۲ ساله موقّت ۸۲۰ به وی اعطاء میگردد و در صورت حفظ شرایط لازم، پس از آن ویزای دائم ۸۰۱ صادر میگردد.

ویزای فرزندان

ویزای فرزندان (Child Visa) مربوط به فرزندان افراد واجد شرایطی میباشد که تمایل دارند ویزای دائم و یا موقّت برای فرزندشان اخذ نمایند. فرد اسپانسر کننده باید شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا (Permanent Resident) و یا شهروند واجد شرایط زلاندنو باشد و همچنین، حزانت فرد متقاضی ویزا را بر عهده داشته باشد.

این نوع ویزا به سه دسته زیر تقسیم میشود:

ویزای ۴۴۵
ویزایی موقّت مختص فرزندان صاحبین ویزاهای ۳۰۹، ۸۲۰ و یا ۴۴۵

ویزای ۱۰۱
ویزای دائم برای متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا

ویزای ۸۰۲
ویزای دائم برای متقاضیان ویزا در داخل استرالیا

لازم به ذکر است که برای تمامی ویزاهای ذکر شده، نیاز به درخواست (Application) همزمان از طرف متقاضی و اسپانسر میباشد.

ویزای آخرین بازمانده خانواده (Remaining Relative)

ویزاهای ۱۱۵ و ۸۳۵ مربوط به افرادی میباشند که تمام خانواده آنها (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) در استرالیا هستند و آمادگی اسپانسر کردن شخص متقاضی را دارند.

برای اخذ این ویزا، فرد احتیاج به یک اسپانسر دارد که باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن بالای ۱۸ سال
 • شهروند یا مقیم دائم استرالیا
 • ساکن استرالیا
 • داشتن رابطه خانوادگی نزدیک با متقاضی ویزا

در ضمن، لازم به ذکر است که ویزای ۱۱۵ مختص متقاضیان در خارج از استرالیا و ویزای ۸۳۵ مربوط به متقاضیان در داخل استرالیا میباشند.

ویزای خویشاوند وابسته (Aged Dependent Relative)

ویزاهای ۱۱۴ و ۸۳۶ مربوط به افراد سالمند (بالاتر از ۶۵ سال) میباشند که به خویشاوندشان در استرالیا برای مراقبت از آنها احتیاج دارند. این مراقبت بیشتر جنبه مالی دارد و شامل موارد اولیه زندگی از قبیل تامین محل زندگی، غذا و غیره میباشد. در ضمن، فرد متقاضی نباید همسر یا شریک زندگی داشته باشد.

برای اخذ این ویزا، فرد احتیاج به یک اسپانسر دارد که باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سن بالای ۱۸ سال
 • شهروند یا مقیم دائم استرالیا
 • ساکن استرالیا
 • داشتن رابطه خویشاوندی با متقاضی ویزا (پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمو ، عمّه، برادرزاده و خواهرزاده)

در ضمن، لازم به ذکر است که ویزای ۱۱۴ مختص متقاضیان در خارج از استرالیا و ویزای ۸۳۶ مربوط به متقاضیان در داخل استرالیا میباشند.

ویزای خویشاوند یتیم

ویزاهای ۱۱۷ و ۸۳۷ مربوط به افراد زیر ۱۸ سال میباشند که هیچ کدام از والدینشان به دلایل مختلف مانند فوت، معلولیت ذهنی یا جسمی یا …، تونایی مراقبت از آنها را ندارند و احتیاج به خویشاوندشان در استرالیا دارند تا از آنها مراقبت کنند.

فرد متقاضی این ویزا باید مجرّد باشد و میتواند برای این ویزا هم در داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا درخواست کند.

لازم به ذکر است که مضمون خویشاوند (Relative) در قوانین مهاجرت استرالیا شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، دایی، عمو ، عمّه، برادرزاده و خواهرزاده میشود.

ویزای فرزند خواندگی

ویزای ۱۰۲ مختص افراد زیر ۱۸ سال میباشد که در خارج از استرالیا به سر میبرند و با استفاده از اسپانسرشیپ از طرف پدر خوانده و مادرخوانده، میتوانند برای این ویزا اقدام کنند.

شرایط مختلفی برای درخواست این ویزا وجود دارد. به طور مثال، فرد خردسال میبایست قبلا توسط پدر و مادر استرالیایی خود به فرزند خواندگی قبول شده باشد و حداقل ۱۲ ماه با آنها در خارج از استرالیا زندگی کرده باشد.

در ضمن، والدین باید به منظوری غیر از قبول فرزند خواندگی در خارج از کشور زندگی کرده باشند و همچنین، پروسه قبول فرزندخواندگی باید مطابق با قوانین کشور مربوطه صورت گیرد.

همچنین، با کسب مجوز از ایالت مربوطه در استرالیا، فرد خردسال میتواند بدون نیاز به موارد ذکر شده به طور مستقیم برای ویزای استرالیا درخواست کند.

فرد خردسال می­تواند با والدین نسبت خویشاوندی نیز داشته باشد امّا این موضوع مانع تحقیق دولت استرالیا در رابطه با شرایط درخواست ویزا نمیگردد.

مواردی که قبل از اعطاء ویزا در رابطه با فرزندخوانده توسط دولت مورد تحقیق قرار میگیرند عبارتند از:

 • سن
 • وضعیت والدین واقعی فرد
 • رابطه بین فرزند و پدر و مادر خوانده
 • شرایط زندگی قبلی فرزندخوانده
 • قانونی بودن پروسه قبول فرزندخواندگی در کشور مربوطه