ویزاهای توریستی سه ساله و پنج ساله والدین

والدینی که یکی از فرزندانشان در استرالیا دارای اقامت دایم یا حق شهروندی باشد میتوانند برای ویزای توریستی بلند مدت استرالیا اقدام کنند. توجه داشته باشید که این ویزاها صرفا ماهیتی توریستی دارند و پس از اتمام دوره ، هیچ گونه حقی برای اقامت والدین در استرالیا ایجاد نمیکنند و از این جهت، با ویزای مختص والدین استرالیا تفاوت دارند. طی سالیان اخیر، والدین واجد شرایط ویزای توریستی بلند مدت، فقط میتوانستند برای ویزای ۳ ساله اقدام کنند. با اعمال قوانین جدید توسط اداره مهاجرت استرالیا، از ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۸، این والدین میتوانند برای نوع دیگر ویزای بلند مدت (با اعتبار ۳ و ۵ ساله) استرالیا هم اقدام کنند. در ادامه متن، به مزایا و معایب هر دو نوع این ویزا اشاره میکنیم.

ویزای توریستی ۶۰۰ با اعتبار ۳ سال

هزینه ویزا

 • ۱۴۰ دلار استرالیا

شرایط لازم برای ویزا

 • حداقل یکی از فرزندان باید اقامت دایم یا حق شهروندی استرالیا را داشته باشد.
 • والدین باید برای طول اقامت خود دراسترالیا، بیمه درمانی داشته باشند.
 • ارایه صورتحساب بانکی برای اثبات توانایی پرداخت خرج و مخارج در طول اقامت در استرالیا ضروری است.

معایب ویزا

 • والدین حق اقامت بیشتر از ۱۲ ماه در هر ۱۸ ماه را نخواهند داشت.
 • والدین حق کار در استرالیا را نخواهند داشت.

توضیح بیشتر

ویزای توریستی ۳ ساله والدین، همان ویزای توریستی استرالیا (ویزای ۶۰۰) است که برای والدین واجد شرایط، مدت اعتبار ۳ ساله دارد. همانطور که در بالا اشاره شد، والدین در بازه زمانی ۱۸ ماهه، حق اقامت بیشتر از ۱۲ ماه در استرالیا را نخواهند داشت. نکته مهم دیگر درباره این ویزا، شرط داشتن بیمه درمانی است. توجه فرمایید که داشتن بیمه درمانی صرفا در دوره اقامت در استرالیا ضرورت دارد و برای کل دوره ۳ سال الزامی نیست.

هزینه ماهانه بیمه درمانی برای هر نفر حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار استرالیاست.

ویزای ۸۷۰ با اعتبار ۳ و یا ۵ سال

هزینه ویزا

 • ۴۲۰ دلار استرالیا بعنوان هزینه اسپانسرشیپ برای هر دو نفر والدین
 • ۰۰۰ ۵ دلار استرالیا برای ویزای ۳ ساله و ۰۰۰ ۱۰ دلار استرالیا برای ویزای ۵ ساله

شرایط لازم برای ویزا

 • حداقل یکی از فرزندان باید اقامت دایم یا حق شهروندی استرالیا را داشته باشد.
 • والدین باید برای طول اقامت خود دراسترالیا، بیمه درمانی داشته باشند.
 • ارایه صورتحساب بانکی برای اثبات توانایی پرداخت خرج و مخارج در طول اقامت در استرالیا ضروری است.

مزیت ویزا

 • والدین میتوانند در تمام دوره سه یا پنج ساله در استرالیا اقامت داشته باشند.

توضیح بیشتر

همانطور که در بالا اشاره شد، این ویزا از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ (دقیقا ۱۷ آوریل ۲۰۱۹) اجرایی شده است و علت هزینه زیاد آن هم داشتن امکان اقامت بی قید و شرط در طول ۳ یا ۵ سال است.

سقف اعطاء این ویزا سالیانه ۰۰۰ ۱۵ نفر است.

ویزای والدین استرالیا