نکاتی در مورد ویزای مهاجرت

اگر فردی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارد  بخواهد برای ویزای استرالیا از نوع مهارت اقدام کند، میتواند قبل از اقدام به فهرستهای مشاغل مورد نیاز Sol  و Csol  سری بزند و شغل های مربوط به تحصیلات و کار خود را بیابد و شرایط مورد نیاز برای مهاجرت را بررسی کند.

علت این مساله این است که استرالیا برای هر زمینه شغلی، محدودیتی برای پذیرش قائل شده است و نسبت به شغل و تعداد افراد اقدام کننده، امتیازهای کسب شده در زمان های گوناگون متغییر است که البته این تغییرات در سایت اداره مهاجرت اطلاع رسانی میشود.

فرد متقاضی میبایست امتیاز لازم را کسب کند و اگر این امتیاز برای دریافت دعوتنامه ویزای استرالیا کافی نباشد، متقاضی در لیست انتظار (مرحله Pool) قرار میگیرد . در این مرحله، میتوان با ارائه مدرک زبان با نمره بالاتر یا امتحان ناتی  یا سکونت در مناطق محروم در استرالیا و مواردی از این قبیل، امتیاز خود را افزایش دهد و به مرحله دریافت دعوتنامه (Pass mark)  برسد. اگر  متقاضی در مرحله Pool  باقی بماند و ظرف ۲ سال دعوت نامه دریافت نکند، درخواست وی به صورت خودکار حذف میشود.

نکاتی در مورد ویزای مهاجرت

در مورد انواع ویزای استرالیا از نوع مهارت لازم به ذکر است که ویزای مهارت چند نوع دارد که ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ آن از نوع دایم هستند و هزینه دولتی برای اقدام برای این ویزاها ۳۶۰۰ دلار استرالیا فقط برای متقاضی اصلی میباشد.

تفاوت اصلی ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ مربوط به استفاده از اسپانسرشیپ ایالتی است که در این صورت، باید از ویزای استرالیا از نوع ۱۹۰ استفاده کرد که البته در صورت اخذ اقامت استرالیا از این طریق،‌متقاضی میبایست به مدت ۲ سال در ایالت مورد نظر سکونت داشته باشد.

نوع دیگر ویزای مهارت، ویزای ۴۸۹ میباشد که دارای مدت ۴ ساله است و نیاز به اسپانسرشیپ ایالتی یا داشتن خویشاوند نزدیک در ایالتهای خاصی در استرالیا دارد. شرط اخذ اقامت استرالیا از این طریق، زندگی در ایالت مورد نظر به مدت ۲ سال و اشتغال به کار به مدت ۱ سال میباشد. در این صورت، از طریق این ویزا میتوان برای ویزای ۸۸۷ اقدام کرد که از نوع دایم است.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد ویزاهای مهارت این است که برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای ۱۸۹،‌شغل متقاضی باید در لیست Sol وجود داشته باشد ولی متقاضیان ویزای ۱۹۰ و ۴۸۹ میتوانند هم از لیست Sol و هم لیست Csol برای مهاجرت استرالیا استفاده کنند.