مهاجرت پزشکان

این دفتر حقوقی، به عنوان موسسه مورد تایید سازمان مارا استرالیا (نهاد زیرمجموعه اداره مهاجرت استرالیا و ناظر بر فعالیت وکلای رسمی مهاجرت استرالیا)، آماده ارائه انواع خدمات مربوط به مهاجرت پزشکان به کشور استرالیا میباشد.

این امر با همکاری و مشاوره پزشکان ایرانی شاغل در استرالیا میسّر شده است و شامل انجام تمامی امور مربوط به ثبت نامها شاملEPIC ، MCQ ، PESCI ، AMC CLINICAL ، ECFMG ،امور مربوط به رجیستریشنهای پزشکان شامل AHPRA و RACGP همچنین انجام مشاوره های جامع در ارتباط با مهاجرت پزشکان و اخذ ویزای استرالیا توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا میباشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، کلیه خدمات مربوط به گواهی امضاء پزشکان و برابر با اصل مدارک مربوط به سازمانهای پزشکی استرالیا مانند RACGP نیز در این موسسه توسط وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا ارائه می شود.