مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 190

مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 190

مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای استرالیا 190 نیز مانند مهاجرت استرالیا از طریق کار با ویزای 189 میباشد و شامل حال افرادی میشود که برای عملی نمودن برخی از اهداف خود مانند :

  • تحصیل

  • کار

  • زندگی به همراه خانواده

و … میشود ، یکی از شانس ها و امتیاز هایی که یکی از ایالت های استرالیا به افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 190 را دارند میدهد ، این است که 5 امتیاز را برای وی به صورت پیش فرض در نظر میگیرند .

همانطور که مستحضر هستید ، شخصی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای استرالیا 190 را دارد میبایست حداقل نسبت به دریافت 60 امتیاز اقدام نماید .

بنابرین با توجه به امتیاز دریافتی توسط اسپانسر ،  میبایست حداقل 55 امتیاز را بتوانید دریافت نمایید و شانس مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 190 را برای خود ایجاد نمایید .

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ، شخصی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق کار با ویزای 190 را دارد ، بعد از برخورداری از 5 امتیاز اسپانسر خویش ، میبایست حداقل مدت زمان 2 سال را در کشور اسپانسر زندگی کرده و سپس مجاز به جا به جایی و نقل مکان خواهد بود .

برخی از شرایطی که برای مهاجرت استرالیا از طریق کار با ویزای استرالیا 190 میبایست دارا باشید به شرح  ذیل میباشد :

  • دارا بودن حداکثر سن 50

  • توانایی کامل و بسیار زیاد در زمینه زبان انگلیسی

  • برخورداری از مدرک آی التس 6

  • شرکت در امتحانات مربوط به CAE

  • کسب حد اقل امتیاز 169 در آزمون های CAE

امید است که مطلب مهاجرت استرالیا از طریق کار با ویزای 190مورد توجه شما قرار گرفته باشد .

مهاجرت به استرالیا

Save