لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۲۰

آخرین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در ۵ مارس ۲۰۱۹ منتشر شده و در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ هم بازبینی شده و البته تغییری نداشته است. اگر مایلید صرفا از آخرین تغییرات این لیست (مارس ۲۰۱۹) مطلع شوید، میتوانید از این صفحه بازدید فرمایید. محض اطلاع، تعریف واژه های مربوط به لیست مشاغل در زیر … ادامه خواندن لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۲۰