شرکت در امتحان پی تی ای به جای آیلتس

شاید بزرگترین مانع برای متقاضیان اقامت استرالیا مخصوصا از طریق مهارت، کسب نمره لازم در آزمون زبان میباشد. احتمالا در جریان هستید که برای تمامی ویزاهای مهارت استرالیا شامل ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹، نیاز به داشتن حداقل نمره ۶ در تمامی مهارتهای آیلتس خواهد بود و البته اکثر قریب به اتفاق متقاضیان اخذ ویزای … ادامه خواندن شرکت در امتحان پی تی ای به جای آیلتس