سوالات متداول ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸

چه شرایطی برای ویزای سرمایه گذاری استرالیا لازم است؟ ویزای سرمایه گذاری استرالیا یا همان ویزای ۱۸۸ استرالیا شامل چندین زیرشاخه است که محبوبترین (و البته ساده ترین) آن برای ایرانیان، نوع کارآفرینی یا Business Innovation است. حداقل شرایط برای ویزای سرمایه گذاری کار آفرینی از قرار زیر است: داشتن سن پایین ۵۵ سال داشتن کسب … ادامه خواندن سوالات متداول ویزای سرمایه گذاری استرالیا ۱۸۸