تغییرات یکم جولای 2017 – ویزای ۴۵۷

ویزاهای ۱۸۶ و ۱۸۷ استرالیا مورد استفاده افرادی هستند که دارای ویزای ۴۵۷ استرالیا میباشند و قصد اخذ اقامت استرالیا از نوع دایم را دارند.

در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۷، شرایط لازم برای دریافت این ویزاها دستخوش تغییراتی شدند و که در متن زیر به آنها میپردازیم.

سن

از یکم جولای 2017 متقاضیان ویزاهای ۱۸۶ و ۱۸۷ باید کمتر از 45 سال سن داشته باشند. این قانون برای تقاضاهای ویزا بعد از یکم جولای اجرا میشود. معافیت های سنی کنونی هنوز وجود دارند.

سن مورد نیاز برای  متقاضیان ویزا stream  TRT تحت مقررات186.221 (a) و187.221(a) کمتر از 50 سال, تا ماه مارس 2018 که محدودیت سن کمتر از 45 سال موثر خواهد شد, باقی می ماند.

این اصلاحیه ی مقررات مرتبط  با مهاجرت به استرالیا است  وبرای درخواست ویزا های ارسال شده  و یا پس از یکم جولای 2017 اجرا میشود. هیچ transitional arrangement وجود ندارد.

دانستن زبان انگلیسی

متقاضیان ویزای ای انس و آراس ام اس تحت ارسال تی آرتی استریم ارسال شده و یا پس از یکم جولای 2017 نیازمند داشتن حداقل مدرک آیلتس نمره 6 هستند. مقررات   187.222(a) و186.222(a). هیچ transitional arrangement وجود ندارد.

معافیت دانستن زبان انگلیسی

معافیت دانستن زبان انگلیسی برا متقاضیان ویزای ای ان اس واراس ام اس که درآمد حداقل معادل با نرخ مالیات بر درآمد افراد با در آمد بالا (180,001 AUD) را برآورده کرده است، حذف شده است. 186.222(a) و 187.222(b) این قانون برای تمامی درخواست ها شامل درخواست های ارسالی قبل از 1 جولای 2017 که نهایتا معرفی نشده اند اجرایی میشود. هیچ transitional arrangement وجود ندارد.

مهارتها

معافیت از ارزیابی مهارت متقاضیان ویزاهای ۱۸۶ و ۱۸۷ که درامد معادل نرخ مالیات بر دارامد افراد دارای درامد بالا در مهاجرت به استرالیا دارند برداشته شده است. این قانون برای درخواست ویزا های  ارسالی قبل 1 جولای 2017 که نهایتا معرفی نشده اند اجرایی میشود.

Nomination

مقررات 186.233(1) (aa) و 187.233(1)(aa) جهت جلوگیری از انتخاب شدن دوم در یک موقعیت همسان مرتبط با درخواست ویزای بدون تصمیم گیری که مرتبط با با انتخاب شدن اول هستند, ارایه شده اند. انتخاب شدن اول ممکن است انصراف یا رد شدن باشد.