آخرین تغییرات امتیاز لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا MLTSSL) ۲۰۱۸)

در این نوشته که به طور هفتگی به روز میشود، آخرین اطلاعات درباره امتیازهای لازم مشاغل مختلف برای مهاجرت به استرالیا منتشر میشود. توجه داشته باشید که از اول جولای ۲۰۱۸، حداقل امتیاز لازم برای اقدام برای مهاجرت کاری به استرالیا از ۶۰ به ۶۵ افزایش یافته است.بدین ترتیب، حداقل امتیاز لازم برای ویزاهای ۴۸۹ … ادامه خواندن آخرین تغییرات امتیاز لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا MLTSSL) ۲۰۱۸)